Blog

Vervroegd aflossen

Als u de goedkoopste autolening heeft gevonden en u sluit deze af, dan gaat u dus voor een door u bepaalde looptijd een overeenkomst aan met de kredietverstrekker. Deze overeenkomst is bindend, dus u kunt niet zomaar besluiten om te zeggen dat u ermee stopt.

Wat nu als u eerder kunt aflossen?

Het kan natuurlijk zo zijn dat u om wat voor reden dan ook in staat bent om de autolening eerder af te lossen dan eigenlijk in de overeenkomst staat. Hoe precies de regeling is voor vervroegd aflossen staat in de overeenkomst opgenomen en kan per kredietverstrekker verschillen, maar over het algemeen is het niet de bedoeling dat u vervroegd aflost en staat er dan ook een boete op indien u dit wel doet.

Als u inderdaad een boete krijgt van uw kredietverstrekker indien u vervroegd aflost kunt u dit dus wellicht beter niet doen en gewoon de maandelijkse bedragen blijven betalen. Meestentijds is dit dan een goedkopere oplossing dan wanneer u de lening in 1 keer aflost. Zoals al gezegd is regelt elke kredietverstrekker dit op haar eigen manier, dus het zou ook zomaar kunnen dat het wel geoorloofd is om vervroegd af te lossen. Alle regelingen die u treft met de kredietverstrekker worden opgenomen in de overeenkomst, dus u kunt die er altijd nog op naslaan indien u twijfelt. Beter nog kunt u hier vooraf duidelijke afspraken over maken.

Categorie: Informatie