Blog

Wat is JKP?

Overal waar u geld wilt gaan lenen komen de letters JKP terug. Maar wat betekenen de letters JKP nu precies? De letters JKP staan voor jaarlijkse kostenpercentage. Dit is dus simpel gezegd de rentevoet die u betaalt over uw autolening op jaarbasis.

Berekening JKP op uw maandelijkse kosten

Aangezien een autolening altijd voor minimaal 12 maanden wordt afgesloten hoeft er in het geval van deze manier van geld lenen dus geen moeilijke berekening te worden gemaakt. We zullen even uitleggen wat we hiermee bedoelen. De berekening is vooral van toepassing op leningen die een korte looptijd hebben. We geven even een voorbeeld.

Stel dat u een lening heeft van 1000 euro en die heeft u voor een looptijd van 6 maanden met een jaarlijks kostenpercentage van 10%. De rentevoet van 10% geldt dus over een periode van een jaar, terwijl u maar een lening heeft afgesloten voor 6 maanden. In feite is de berekening dan als volgt: 10% van 1000 euro is 100 euro. Als u dus 1000 euro leent voor een periode van 12 maanden betaalt u in totaal 1100 euro terug. Maar u leent voor een periode van 6 maanden, dus kost de lening u geen 100 euro, maar de helft, 50 euro.

Met het voorbeeld hierboven hopen we een beetje duidelijk te hebben gemaakt hoe het in zijn werk gaat met het jaarlijkse kostenpercentage. Als u een autolening heeft voor een periode van 4 jaar is het makkelijk uit te rekenen, want u berekent dan het percentage over het geleende geldbedrag en vermenigvuldigt dit met 4. Dat is wat de autolening u uiteindelijk zal kosten.

Categorie: Informatie